Català Español

Política de Qualitat


GRUP FORMACIÓ FACILITY SERVICES integrat per AÜRT, CONSULTORIA I FORMACIÓ i FUNDACIÓ PRIVADA CLAPERÓS considera la Qualitat com un factor essencial per a l'èxit de l'empresa i per a la millora de la reputació corporativa.

La nostra organització segueix les següents directrius estratègiques per al desenvolupament del sistema de gestió:

  • Garantir la millora de l'aprenentatge, competències i satisfacció del nostre alumnat.
  • Assegurar la viabilitat i rendibilitat de l'empresa.
  • Complir estrictament amb tots els requisits aplicables a la nostra organització.
  • Fomentar un entorn de treball satisfactori que garanteixi la implicació i satisfacció del nostre personal.
  • Fomentar la millora contínua del sistema de gestió de qualitat.

Aquesta Política es comunica a totes les parts interessades de l'organització assegurant que s'entén per part de tots els integrants de l'organització i garantint el seu estricte compliment.