Català Español

Política de Gestió


GRUP FORMACIÓ FACILITY SERVICES integrat per AÜRT, CONSULTORIA I FORMACIÓ i FUNDACIÓ PRIVADA CLAPERÓS considera la Qualitat com un factor essencial per a l'èxit de l'empresa i per a la millora de la reputació corporativa.

La nostra organització segueix les següents directrius estratègiques per al desenvolupament del sistema de gestió:

  • Garantir la millora de l'aprenentatge, competències i satisfacció del nostre alumnat.
  • Assegurar la viabilitat i rendibilitat de l'empresa.
  • Complir estrictament amb tots els requisits aplicables a la nostra organització, els requisits establerts de forma contractual o qualsevol requisit definit al nostre sistema de gestió integrat.
  • Fomentar un entorn de treball satisfactori que garanteixi la implicació i satisfacció del nostre personal.
  • Garantir el compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació.
  • Definir la identificació dels riscos en matèria de seguretat de la informació, la minimització dels anomenats riscos i la gestió de tot el sistema per garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació i dels sistemes d’informació.
  • Millorar contínuament el sistema de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat informàtica.

Aquesta Política es comunica a totes les parts interessades de l'organització assegurant que s'entén per part de tots els integrants de l'organització i garantint el seu estricte compliment.
Direcció
Almudena Barreda Mestre
Barcelona, 09 de maig de 2022