Català Español

Serveis de formació: Àrea neteja i manteniment industrial

AÜRT - Formació: Neteja i manteniment

Aürt, Consultoria i Formació, SL disposa d’una dilatada experiència en la formació dels professionals del sector de la neteja i manteniment industrial.

Dintre de l’oferta formativa es realitzen cursos presencials (en les nostres aules i/o en les instal·lacions del client), a distància i en modalitat on-line, d’aquesta manera s’afavoreixen les demandes específiques de cada organització permetent la conciliació d’horaris i afavorint la motivació del personal.

Aürt col·labora amb ASCEN, Associació Catalana d’Empreses de Neteja detectant les necessitats formatives del sector, gestionant plans de formació i garantint un feedback que ens permet millorar i innovar constantment.

CURSOS (Nota: adaptables als requisits del client) PRESÈNCIA TELEFORMACIÓ
Certificat de profesioalitat neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 230 hores ---
Carnet professional de la neteja nivell bàsic 16 hores 94 hores
Carnet professional de la neteja nivell qualificat 24 hores 156 hores
Gestor de serveis 65 hores ---
Supervisor de grups 30 hores 20 hores
Neteja hospitalària 6 hores 44 hores
Neteja en domicilis particulars 6 hores 44 hores
Tractament de paviments 20 hores ---
Especialització de neteja amb maquinària 30 hores ---
Especialista neteja de vidres 5 hores 30 hores
Prevenció de riscos laborals nivell bàsic 6 hores 66 hores
Prevenció de riscos laborals en treballs en alçada 10 hores ---
Ecoeficiència en la neteja 10 hores ---
Noves tècniques de neteja 10 hores ---
Neteja criogènica 10 hores ---
Tècniques avançades d'aplicació de l'ozó 10 hores ---
Nanotecnologia, aplicació en el sector de la neteja 10 hores ---
Neteja de grafitis i façanes en general 10 hores ---
Tractament de paviments sense fluosilicats 10 hores ---