Català Español

Programa Partners

La nostra organització disposa d’un “Programa de Partners” per impulsar la col·laboració amb empreses, patronals, associacions, proveïdors...d’aquesta forma es detecten les necessitats transversals dels sectors i les necessitats particulars dels clients.

A través del “Programa de Partners” s’estableixen projectes de cooperació que permeten gestionar la innovació i el desenvolupament dels nostres productes garantint la seva aplicabilitat i la millora dels serveis que ofereix la nostra empresa.

Partners que participen actualment en els nostres projectes de cooperació:

USOC
ACEDE
AECPYMES
Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya
ASCEN
ACAES
ADEDSA