Català Español

Serveis de formació: Àrea Mòduls Transversals

AÜRT - Formació: Mòduls transversals

La millora de les competències del personal requereix de formació contínua que garanteixi:

  • L’adequació al perfil de lloc de treball.
  • Els nous reptes i funcions assolides.
  • Les actualitzacions legislatives.
  • La necessitat del/de la treballador/a de realitzar formació de reciclatge per poder promocionar i millorar les seves aptituds.

Aürt, Consultoria i Formació, SL posa a la seva disposició formació contínua per assolir aquests objectius amb la garantia de l’experiència, la qualitat del servei i la innovació.

Dintre de l’oferta formativa es realitzen cursos presencials (en les nostres aules i/o en les instal·lacions del client), a distància i en modalitat on-line per afavorir qualsevol demanda específica.

CURSOS DE FORMACIÓ HORES
Prevenció de riscos laborals 30/50
Ofimàtica mòdul Word 20
Ofimàtica mòdul Excel 40
Ofimàtica mòdul PowerPoint 20
Ofimàtica correu electrònic i internet 20
Xarxes socials 20
Disseny gràfic "PhotoShop" 40
Català bàsic 50
Idiomes (anglés, alemany, rus) 50
Atenció al client 20
Programació neurolingüística (PNL) 20
Posicionament web de l'empresa 20
CURSOS DE FORMACIÓ HORES
Campanyes de màrqueting on-line 20
Protecció de dades i seguretat informàtica 30
Gestió de RRHH 75
Gestió comptable a l'empresa 75
Prevenció i mediació dels conflictes 20
Gestió eficaç de vendes 20
Conducció eficaç de reunions 20
Gestió del temps 20
Gestió estratègica per objectius 20
Gestió d'equips 20
Sistemes integrats de gestió 50