Català Español

Serveis de formació: Àrea Seguretat Privada

AÜRT - Formació: Seguretat privada

Aürt, Consultoria i Formació, SL disposa d’un ampli ventall de cursos en l’Àrea de seguretat privada, es nodreix dels millors professionals del sector i disposa de totes les homologacions necessàries per executar els cursos formatius:

  • Centre homologat pel Ministeri de l’Interior.
  • Centre autoritzat per la “Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (DEA)”.
  • Centre autoritzat per la “Direcció General de Jocs i Espectacles”.

La nostra oferta formativa inclou cursos en diferents modalitats que garanteixen l’accés dels alumnes a les empreses del sector de seguretat privada, el compliment dels requisits legals per a l’empresa i el seu personal i l’adquisició de nous coneixements que milloren les competències.

Aürt col·labora amb ACAES, Associació Catalana d’Empreses de Seguretat i ADEDSA, Associació d’Empreses de Serveis Auxiliars i multiserveis i amb els sindicats més representatius detectant les necessitats formatives del sector, ges-tionant plans de formació i garantint un feedback que ens permet millorar i innovar constantment.

CURSOS DE TITULACIONS HORES
Aspirant a vigilant de seguretat 180 (90 pres. + 90 dist.)
Aspirant a escorta 60
Aspirant vigilant d'explosius 30
Guarda particular de camp 120
CURSOS D'ESPECIALITZACIONS HORES
Cursos de formació específica
(Totes les especialitats)
10
CURSOS DE RECICLATGE HORES
Obtenció llicència Tipus C 30
Instructor de Tir 80
CURSOS DE RECICLATGE (20 hores de durada)
Drogues i toxicomanies
Delinqüència juvenil i bandes organitzades
Control de pànic en masses
Tècniques de defensa personal
Tècniques legals
VIP Protection
Judo Verbal
Extinció d'incendis
Radioscòpia
Violència de gènere


CURSOS ESPECÍFICS HORES
Primers auxilis i DEA 20
Suport Bàsic DEA 6
Comandaments intermedis 40
CURSOS ESPECÍFICS HORES
Controlador d'accessos 60
Auxiliar de serveis 40
Curs de conducció segura 50