Català Español

"Aürt, el vigor que porta a les empreses a l'excel·lència, la solvència de professionals altament qualificats, la innovació constant i el valor afegit necessari per a organitzacions que busquen augmentar la seva competitivitat".


Formació, seguretat, neteja, qualitat, mediambient, ohsas, responsabilitat social


Propers cursos

Inici: 27/01/2020

Habilitació Vigilant d'Explosius
Àrea: Seguretat Privada - Durada: 30 hores - Modalitat: Presencial
Inici: 29/01/2020

Equips de protecció individual
Àrea: Neteja - Durada: 10 hores - Modalitat: Presencial
Inici: 04/02/2020

Tècniques d'autocontrol de situacions d'estré, pànic i ansietat en serveis de seguretat
Àrea: Transversals - Durada: 20 hores - Modalitat: Presencial
Inici: 05/02/2020

Primers auxilis
Àrea: Transversals - Durada: 30 hores - Modalitat: Presencial
Inici: 06/02/2020

Nòminas i Seguretat Social II
Àrea: Transversals - Durada: 30 hores - Modalitat: Presencial
Inici: 17/02/2020

Neteja i tractament de superfícies
Àrea: Neteja - Durada: 10 hores - Modalitat: Presencial
Inici: 03/03/2020

Tècniques de negociació
Àrea: Transversals - Durada: 30 hores - Modalitat: Presencial
Inici: 03/03/2020

Actualització Vigilant de Seguretat
Àrea: Seguretat Privada - Durada: 20 hores - Modalitat: Presencial
Inici: 09/03/2020

Manteniment d,equips de neteja
Àrea: Neteja - Durada: 15 hores - Modalitat: Presencial
Inici: 09/03/2020

Prevenció d incendis
Àrea: Seguretat Privada - Durada: 20 hores - Modalitat: Semipresencial